Chov kŕmnych rýb

Pri chove niektorých druhov plazov je potrebné zaistiť trvalý prísun živých kŕmnych rýb. Veľmi dôležité to je najmä pri rybožravých korytnačkách a hadoch, prípadne pri zvieratách pochádzajúcich z odchytov z prírody, ktoré mŕtvu potravu, prípadne nakrájané kusy mäsa neprijmú.

Pri výbere chovaného druhu je potrebné poznať potreby, čo sa týka počtu a veľkosti rýb potrebných na zaistenie bezproblémoveho chovu. Takisto je potrebné zohľadniť obtiažnosť chovu toho ktorého druhu rýb, ich celkovú veľkosť v dospelosti a tým pádom rýchlosť rastu, počet mláďat, alebo prípadný kanibalizmus. Práve kvôli kanibalizmu nie je veľmi vhodné na kŕmne účely chovať živorodky, ktoré navyše dorastajú do menších rozmerov a tým je aj čas potrebný na ich narastenie do kŕmnej veľkosti dlhší.

Za najvhodnejšie pre účely skrmovania rybiek veľkých 3 – 5 cm sa javí chov niektorých druhov cichlíd, na potreby svojho chovu korytnačiek som použil druh Hemichromis lifalili. Jedná sa o rybku veľkú do 10 cm, samička je menšia, dorastá maximálne do 8 cm. Starajú sa o svoje potomstvo, pričom pri jednom neresení samička nakladie priemerne 200 – 300 ikier. Na chov je nenáročný, jeho plodnosť ako aj úspešnosť odchovu je veľmi dobrá. Pri vytieraní sa jedenkrát mesačne je možné od jedného páru získať ročne aj vyše 1000 mláďat. Rizikom chovu je ich neznášanlivosť voči iným rybám aj vlastného druhu.

Na chov jedného páru je potrebná nádrž o objeme 50 – 60 litrov a dve nádrže pre mladé rybky rôznych generácií a veľkosti. Akvárium pre chovný pár je vhodné zariadiť jednoducho, bez rastlín, ktoré ryby často rýchlo zničia. Na dno vrstva štrku, hlinený črepník slúžiaci ako hniezdo na vytieranie, prípadne väčší kameň ako úkryt a filter s okysličovaním vody. Postačujúca je bežná izbová teplota vody. Ako potrava je vhodné mleté mäso, prípadne granulované krmivo primeranej veľkosti.

 

 

Po zaobstaraní si chovného páru a zabezpečení vhodných životných podmienok dochádza spravidla v krátkej dobe k rozmnožovaniu. Samička prilepí na vopred pripravené miesto ikry, o ktoré sa pár spoločne stará. K liahnutiu poteru dochádza po 1-2 dňoch, pričom ich rodičia spravidla premiestnia na iné miesto v nádrži. Z toho dôvodu je vhodnejšie v jednej nádrži chovať iba jeden pár. Po ďalších približne dvoch dňoch sa plôdik rozpláve a začína prijímať potravu. Takto malé rybky je vhodné kŕmiť artémiami, ktoré sa dajú dochovať v slanej vode s okysličovaním perlátorom. Po niekoľkých dňoch je možné prejsť na kŕmenie bežným komerčným krmivom pre poter akváriových rýb.

Mladé rybky oddelíme od rodičov vo veku približne 4 týždne do nádrže veľkej 70 – 100 litrov. Po ich premiestnení chovný pár už v priebehu niekoľko málo dní nakladie nové ikry. Mladé rybky rastú pri dostatku potravy rýchlosťou približne 1 – 2 cm mesačne, preto je z dôvodu dravosti a veľkostných rozdielov pre nasledujúcu generáciu potrebná samostatná nádrž. Pri dobrej starostlivosti mladé rybky v priebehu 2 – 3 mesiacov dosiahnu veľkosť 3 – 5 cm a sú vhodné na skŕmenie.