Výroba pozadia do akvaterária

Pri výrobe bolo využité používané akvárium rozmerov 180x60x55 cm. Najprv bola odstránená jedna vrchná spevňujúca lišta. Do nádrže bola vložená filtračná komora, ktorá zaberá celú ľavú stenu.

Následne bol vložený a silikónom prilepený presne vymeraný polystyrén tvoriaci dno a steny obytného priestoru nádrže. Ďalej vyrezané nasávacie otvory a výpustný otvor filtračnej komory, nasadená hadica a vlepené sklo oddeľujúce súš od vodnej plochy.

Vyrezaná rýha v zadnej stene, do nej osadená výpustná hadica z filtračnej komory, ktorá bola potom prelepená tenkou vrstvou polystyrénu. Následne boli orezané časti prečnievajúce cez reliéf budúceho dna a silikónom odizolované spoje na polystyréne tvoriacom dno a steny nádrže.

Silikónom bola prilepená murárska sieťka zabraňujúca popraskaniu stien a dna nádrže. Po jeho vyschnutí bola nanesená prvá vrstva cementového poteru skladajúceho sa z čistého cementu a vody.

Po vyzretí prvej vrstvy boli steny nádrže obložené štiepaným andezitom a opieskované čistým riečnym pieskom. Na ich prilepenie bola použitá rovnaká zmes cementu a vody.

Na záver boli na dno osadené veľké kamene a celé dno bolo vysypané preosiatym štrkom strednej veľkosti. Na prilepenie bola použitá zmes cementu, riečneho piesku a vody.

Po každodennom polievaní vodou a vyzretí celého dna a pozadia bola nádrž napustená vodou, ktorá bola dvakrát vymenená a steny nádrže opakovane mechanicky očistené od vylúhovaného cementu. Nakoniec bol do filtračnej komory osadený molitan,  súš naplnená riečnym pieskom, osadený kryt a nádrž bola osídlená zvieratami.

Vo filtračnej komore bolo použité čerpadlo uniStar POW 300-3 s prietokom 1 400 l/h a približne 18 litrov molitanu do biofiltrov. Čistý objem vody v obytnej časti je približne 450 litrov plus 30 litrov vo filtračnej komore, výška vodného stĺpca je 45cm.