Terms and conditions

Orders

Orders can be made in the following ways:

Direct purchases in our e-shop.
Telephone numbers for 0905 469 555, 0904 067 611
SMS to 0905 469 555, 0904 067 611
E-mailom na terafarm.eu@gmail.com

The order must contain the following information:
- druh, veľkosť a množstvo kŕmneho hmyzu.
- complete mailing address in the composition: Name (firma) Customer, ulica, house number, Postcode and town. This applies to the collection of cash on delivery.

After receiving an order send an order confirmation specifying the total price and date of dispatch - applies when sending mail. If there is currently one of the items available, we will promptly notify. V prípade, ak ste nedostali potvrdenie s celkovou cenou, je možné, že sme Vašu objednávku neobdržali. Kontaktujte nás prosím telefonicky.
Received orders executed in accordance with recourse with respect to the day of the week. If you would like to move dispatch is to be clearly stated.

Uzávierka objednávok je minimálne jeden deň pred ich odoslaním.

Packaging

Feeding insects packed in transparent plastic food trays, saranče balíme priamo do kartónových krabíc. Trays are provided with holes for air exchange, taped and packed into cardboard boxes. Packaging is safe and there is no escape of insects.

Shipping, receipt of the consignment

Poštou na dobierku – na území Slovenska a do Českej republiky. Zásielky posielame v pondelok až štvrtok, neposielame v dni, po ktorých nenasleduje pracovný deň. Do Českej republiky posielame vzhľadom na dodacie lehoty v pondelok alebo utorok, aby zásielka dorazila do víkendu. Consignments dispatched by registered first class mail order as an item. Balíček by ste mali obdržať na druhý deň po odoslaní. Odoslanie potvrdzujeme mailom aj s číslom doporučenej zásielky – platí pri objednávkach mailom alebo cez e-shop.

Personally - after an agreement in Krupina, Zvolen, vivarium in stock.

Shipping and handling

Malý balík: kapacita 1ks 1 l plastová krabička – postage 4,- €.
Poštovné a balné pri ostatných balíkoch je vypočítané individuálne a zohľadňuje reálne náklady spojené s balením a odoslaním zásielky.

Ak je potrebné zabaliť zásielku do viac ako jedného balíka, poštovné na druhý a ďalší balík účtujeme znížené o cenu za dobierku.

Pri platbe vopred na účet je zľava na poštovnom vo výške 1,- €.

Všetky ostatné záležitosti neuvedené v týchto Obchodných podmienkach sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.