Veľkosť nad 2,5 cm. Veľkosť balenia 0,1 l. Cena 20,-€/l. V litri je asi 300-350 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,5 l. Cena je približne 0,06 – 0,07 €/ks.

Objednať Blaptica dubia veľké 0,1 l 2,00€/

Veľkosť nad 2,5 cm. Veľkosť balenia 0,5 l. V litri je asi 300 kusov subadultov, prípadne 250 adultov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,5 l. Cena je približne 0,06 – 0,07 €/ks.

Objednať Blaptica dubia veľké veľké 0,5 l 10,00€/

Veľkosť do 0,5 cm. Veľkosť balenia 0,01 l. V 0,1 deci je minimálne 300 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,05 l, krabičky s objemom 2 l najviac 0,1 l.

Objednať Shelfordella tartara mikro 0,01 Mikro do 0,5cm 0,01 l 1,00€/

Veľkosť do 0,5 cm. Veľkosť balenia 0,05 l. Cena 80,-€/l, v 0,5 deci je minimálne 1500 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,05 l, krabičky s objemom 2 l najviac 0,1 l.

Objednať Shelfordella tartara mikro 0,05 Mikro do 0,5cm 0,05 l 4,00€/

Veľkosť 0,5-1 cm. Veľkosť balenia 0,05 l. Cena 60,-€/l, v 0,5 deci je asi 400-500 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,1 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,2 l.

Objednať Shelfordella tartara 0,5-1cm 0,5-1cm 0,05 l 3,00€/

Veľkosť 1-1,5 cm. Veľkosť balenia 0,1 l. Cena 30,-€/l, v 1 deci je asi 400-500 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,1 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,2 l.

Objednať Shelfordella tartara 1-1,5cm 1-1,5cm 0,1 l 3,00€/

Veľkosť 1,5-2cm. Veľkosť balenia 0,15 l. Cena 18,-€/l, v litri je asi 2000-2500 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,15 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,3 l. Vypredané.

Veľkosť 1,5-2cm. Veľkosť balenia 0,1 l. Cena 18,-€/l, v litri je asi 2000-2500 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,15 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,3 l. Vypredané.

Veľkosť nad 2 cm. Veľkosť balenia 0,2l. Cena 13,-€/l, v litri je asi 1000-1200 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,2 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,35 l. Nedostupné.

Veľkosť nad 2 cm. Veľkosť balenia 0,1 l. Cena 13,-€/l, v litri je asi 1000-1200 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,2 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,35 l. Nedostupné.