Veľkosť nad 2,5 cm. Veľkosť balenia 0,5 l. Cena počas leta znížená na 18,-€/l. V litri je asi 300 kusov subadultov, prípadne 250 adultov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,5 l. Cena je približne 0,06 €/ks.

Objednať Blaptica dubia veľké veľké 0,5 l 9,00€/

Veľkosť do 0,5 cm. Veľkosť balenia 0,01 l. V 0,1 deci je minimálne 300 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,05 l, krabičky s objemom 2 l najviac 0,1 l. Obmedzené množstvo, objednávka platná až po jej potvrdení.

Objednať Shelfordella tartara mikro 0,01 Mikro do 0,5cm 0,01 l 1,00€/

Veľkosť do 0,5 cm. Veľkosť balenia 0,05 l. Cena 80,-€/l, v 0,5 deci je minimálne 1500 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,05 l, krabičky s objemom 2 l najviac 0,1 l. Obmedzené množstvo, objednávka platná až po jej potvrdení.

Objednať Shelfordella tartara mikro 0,05 Mikro do 0,5cm 0,05 l 4,00€/

Veľkosť 0,5-1 cm. Veľkosť balenia 0,05 l. Cena 60,-€/l, v 0,5 deci je asi 400-500 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,1 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,2 l.

Objednať Shelfordella tartara 0,5-1cm 0,5-1cm 0,05 l 3,00€/

Veľkosť 1-1,5 cm. Veľkosť balenia 0,1 l. Cena 30,-€/l, v 1 deci je asi 400-500 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,1 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,2 l.

Objednať Shelfordella tartara 1-1,5cm 1-1,5cm 0,1 l 3,00€/

Veľkosť 1,5-2cm. Veľkosť balenia 0,15 l. Cena 18,-€/l, v litri je asi 2000-2500 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,15 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,3 l. Obmedzené množstvo.

Objednať Shelfordella tartara 1,5-2cm 1,5-2cm 0,15 l 2,70€/

Veľkosť 1,5-2 cm. Veľkosť balenia 0,1 litra. Cena 18,-€/l, v litri je asi 2000-2500 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,15 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,3 l. Obmedzené množstvo.

Objednať Shelfordella tartara 1,5-2cm 1,5-2cm 0,1 l 1,80€/

Veľkosť nad 2 cm. Veľkosť balenia 0,2l. Cena 13,-€/l, v litri je asi 1000-1200 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,2 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,35 l.

Objednať Shelfordella tartara nad 2cm Veľké nad 2cm 0,2 l 2,60€/

Veľkosť nad 2 cm. Veľkosť balenia 0,1 l. Cena 13,-€/l, v litri je asi 1000-1200 kusov. Do 1 l plastovej krabičky je možné dať najviac 0,2 l, do krabičky s objemom 2 l najviac 0,35 l.

Objednať Shelfordella tartara nad 2cm Veľké nad 2cm 0,1 l 1,30€/